STANDPUNTEN.

Duurzaamheid, milieu en recreatie

Jongerenpartij Heerlen denkt dat gezien onze ligging te midden van het Limburgs landschap wat een enorme aantrekkingskracht heeft op toeristen uit binnen- en buitenland het belangrijk is om bewust met het milieu en de omgeving om te gaan en in te zetten op verduurzaming. Niet alleen zodat de toeristen blijvend kunnen genieten van de natuur waar we in Limburg zo trots op zijn maar vooral omdat we als burgers uit de gemeente Heerlen ook in de toekomst nog willen genieten van een gezonde plek om te wonen, werken en leven.

De gemeente zal haar verantwoordelijkheid hierin moeten nemen door voldoende regelingen om bedrijven en verenigingen te verduurzamen, in te zetten opwekken klimaat neutrale energie, en een schoon straatbeeld.

Jongeren en gemeentepolitiek

Activiteiten voor jongeren en studenten na en tijdens Corona

Hangjongeren

Jongere studenten en jongvolwassenen informeren over de werking en toegevoegde waarde van de politiek om betrokkenheid te vergroten en opkomst bij de verkiezingen te verhogen.

Activiteiten gericht op studenten en opgroeiende jongeren in de stad organiseren om deze uit hun corona- isolement te halen..

Speciale aandacht voor sociale problematiek bij opgroeiende jeugd en zorgen voor een veilige plek om samen te komen zonder overlast voor de burger.

Jongeren en gemeentepolitiek

Jongere studenten en jongvolwassenen informeren over de werking en toegevoegde waarde van de politiek om betrokkenheid te vergroten en opkomst bij de verkiezingen te verhogen.

Activiteiten voor jongeren en studenten na en tijdens Corona

Activiteiten gericht op studenten en opgroeiende jongeren in de stad organiseren om deze uit hun corona- isolement te halen.

Hangjongeren

Speciale aandacht voor sociale problematiek bij opgroeiende jeugd en zorgen voor een veilige plek om samen te komen zonder overlast voor de burger.

Sport en cultuur

De Jongerenpartij Heerlen vindt dat sportverenigingen en culturele evenementen een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij en onmisbaar zijn voor de vorming van onze kinderen en jongeren. Onze bijzondere grote aandacht gaat uit naar sportverenigingen, carnavalsverenigingen muziekverenigingen en jongerenverenigingen die de “lijm” in onze samenleving zijn en ervoor zorgen dat men zich in Heerlen gezond welkom en thuis voelt.


We geloven dat ook evenementen de levendigheid van onze stad en wijken bevordert. Wel denken wij dat het ondersteunen van de opstart van grootschalige evenementen altijd het doel moet hebben dat deze zichzelf terugverdienen en/of dat er een breed genoeg animo voor is. Daarom zijn wij kritisch op subsidies voor evenementen die slechts een klein deel van de burgers van Heerlen interesseert.


Ook willen we een strakke verantwoording van de subsidies zodat deze gelden maximaal terecht komen bij het doel van de subsidie en niet bij adviseurs of individuen. Heerlen huisvest verder een aantal zeer goedlopende evenementen waar we als gemeente trots op mogen zijn en dit naar onze burgers ook wat meer onder de aandacht mogen brengen. Denk bijvoorbeeld aan het IBE (International breakdance event), Limburgs mooiste, Oad op nuuj, De Obvion run of het Bekkerveld festival. Dit soort evenementen hebben ook een belangrijke marketingwaarde voor de stad Heerlen.

Subsidiebeleid sport en cultuur

Multifunctionele accommodaties voor sport en cultuur

Verenigingen belangrijk 
 
 

Jongerenpartij Heerlen kijkt kritisch naar het subsidiebeleid. Momenteel gaat een groot deel van de beschikbare begroting naar een klein deel van de evenementen. Wij willen dat graag beter verdelen en het mag niet ten koste gaan van de lokale ondernemer. Ook staan we achter het idee om meer gebruik te maken van multifunctionele locaties binnen elke stadsregio. Denk bijvoorbeeld aan een theater dat ook een dansschool huisvest, om zo de zichtbaarheid te vergroten en culturele verenigingen onderling kennis te laten maken. Daarnaast moet sport voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Fit zijn en blijven is in deze tijd enorm belangrijk en zal dan ook gestimuleerd moeten worden.

Multifunctionele sport- en cultuuraccommodaties faciliteren, stimuleren en waar nodig uitbreiden Ook willen we meer gebruik maken van multifunctionele locaties binnen ieder stadsdeel. Door de locaties die er zijn beter te benutten en meerdere verenigingen op één locatie te huisvesten creëren we meer mogelijkheden voor (sport)evenementen. Uiteraard willen we rekening houden met het sentiment van de vereniging zelf, en niet afdoen aan de individualiteit hiervan. We spreken niet over fusies, maar eerder over bijvoorbeeld een theater dat ook een dansschool huisvest, om zo de zichtbaarheid te vergroten en culturele verenigingen onderling kennis laat maken. Of een voetbalclub met daarbij ook de bridge, atletiek of de tennisclub.

Het verenigingsleven als hoogste prioriteit behandelen om jong en oud samen te brengen, muziek te laten maken, te sporten en samen te zijn.

Subsidiebeleid sport en cultuur

Jongerenpartij Heerlen kijkt kritisch naar het subsidiebeleid. Momenteel gaat een groot deel van de beschikbare begroting naar een klein deel van de evenementen. Wij willen dat graag beter verdelen en het mag niet ten koste gaan van de lokale ondernemer. Ook staan we achter het idee om meer gebruik te maken van multifunctionele locaties binnen elke stadsregio. Denk bijvoorbeeld aan een theater dat ook een dansschool huisvest, om zo de zichtbaarheid te vergroten en culturele verenigingen onderling kennis te laten maken. Daarnaast moet sport voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Fit zijn en blijven is in deze tijd enorm belangrijk en zal dan ook gestimuleerd moeten worden.

Multifunctionele accommodaties voor sport en cultuur

Multifunctionele sport- en cultuuraccommodaties faciliteren, stimuleren en waar nodig uitbreiden Ook willen we meer gebruik maken van multifunctionele locaties binnen ieder stadsdeel. Door de locaties die er zijn beter te benutten en meerdere verenigingen op één locatie te huisvesten creëren we meer mogelijkheden voor (sport)evenementen. Uiteraard willen we rekening houden met het sentiment van de vereniging zelf, en niet afdoen aan de individualiteit hiervan. We spreken niet over fusies, maar eerder over bijvoorbeeld een theater dat ook een dansschool huisvest, om zo de zichtbaarheid te vergroten en culturele verenigingen onderling kennis laat maken. Of een voetbalclub met daarbij ook de bridge, atletiek of de tennisclub.

Verenigingen belangrijk

Het verenigingsleven als hoogste prioriteit behandelen om jong en oud samen te brengen, muziek te laten maken, te sporten en samen te zijn.

Woningmarkt en ruimtelijke ordening

Wat betreft wonen heeft Heerlen veel potentie, maar we hebben een schrijnend tekort aan geschikte woningen voor burgers die onze stad juist vooruit kunnen helpen. Wij streven naar genoeg betaalbare starters- studenten en doorstroomwoningen, om zo de huidige focus op zorg- en ouderenwoningen uit te balanceren. Daarmee behouden we de jongeren in de regio. Dit vinden wij heel belangrijk om Heerlen als stad te kunnen laten groeien.


Verder geloven wij in de meerwaarde van een stad waar wonen, werken en winkelen hand in hand gaan. Dit zorgt ervoor dat het sfeerloze centrum weer levendig wordt. Ook is het broodnodig dat er nieuwe moderne woonwijken gebouwd worden die met het oog op klimaatneutraal ruimte bieden aan een mix van bewoners zodat jong en oud en rijk en arm in harmonie in dezelfde wijk kunnen wonen. Een constructieve samenwerking met lokale vastgoedondernemers, woningverenigingen en huurders is wat ons betreft de weg vooruit.

Woonruimte voor starters en studenten

Plannen en risico’s gemeentelijke bouwprojecten door professionals in kaart laten brengen

Inspraak jongeren bij toekomstplannen Heerlen

Betaalbare woningen voor starters en studenten realiseren.
Grote renovatie- of bouwprojecten in de stad of de deelkernen dienen gedetailleerd voorbereid en de financiële risico’s getoetst te worden door onafhankelijke professionals alvorens tot handelen over te gaan.

De Jongerenpartij is de spreekbuis van de jeugd om vorm te geven aan de inrichting van Heerlen voor de toekomst, immers de jeugd heeft de toekomst.

Woonruimte voor starters en studenten

Betaalbare woningen voor starters en studenten realiseren.

Plannen en risico’s gemeentelijke bouwprojecten door professionals in kaart laten brengen

Grote renovatie- of bouwprojecten in de stad of de deelkernen dienen gedetailleerd voorbereid en de financiële risico’s getoetst te worden door onafhankelijke professionals alvorens tot handelen over te gaan.

Inspraak jongeren bij toekomstplannen Heerlen

De Jongerenpartij is de spreekbuis van de jeugd om vorm te geven aan de inrichting van Heerlen voor de toekomst, immers de jeugd heeft de toekomst.

Word jij vriend van de Jongerenpartij Heerlen?

Wil je ook vriend óf supporter van de Jongerenpartij worden? Dan horen wij graag of wij jou in ons vriendenboek mogen noteren!